Nízko-energetické a ekonomické bydlení

Šumavský Dvůr je v ekologickém směru bezkonkurenční volbou. Budete bydlet zdravě a dýchat čerstvý vzduch v panenské přírodě, obklopeni tradičním materiálem, neboť Šumavský Dvůr je navíc jedním z mála projektů dřevostavby tohoto rozsahu u nás.

Díky nízko-energetickému provedení stavby šetříte také provozní náklady. Šumavský Dvůr získaly stříbrný certifikát SBToolCZ, který komplexně hodnotí úroveň kvality budov a energetickou náročnost, a který uděluje Technický a zkušební ústav stavební Praha ve spolupráci s ČVUT. Použitá metodika SBToolCZ posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje (projekt se hodnotí z hlediska dopadu na životní prostředí, sociálních dopadů, kvality, provedení, provozních nákladů apod.).

Důraz je u tohoto projektu kladen současně na ekologii stavby a na co nejmenší dopad na stávající krajinný ráz, šetrnost výstavby a použití kvalitních a zejména místních přírodních materiálů.